Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

[01.06.2006 - Raporturi de munca, fiscalitate]


In Monitorul Oficial nr. 453 din 25 mai 2006 a fost publicata Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale.

Fondul de garantare asigura plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii impotriva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de deschidere a procedurii insolventei si fata de care a fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare.

In vederea constituirii resurselor financiare ale Fondului, angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare, in cota de 0,25%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariati.

La data intrarii in vigoare a legii cota contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj de angajatorii care platesc contributia la Fond, se va diminua cu 0,25 puncte procentuale.

Angajatorii au obligatia de a declara lunar contributia la Fondul de garantare la organul fiscal competent, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale, termenul de declarare fiind si termen de plata.

Din resursele Fondului de garantare se suporta urmatoarele categorii de creante salariale:
a) salariile restante
b) compensatiile banesti restante, datorate de angajatori pentru concediul de odihna neefectuat de salariati, dar numai pentru maximum un an de munca
c) platile compensatorii restante, in cuantumul stabilit in contractul colectiv de munca si/sau in contractul individual de munca, in cazul incetarii raporturilor de munca
d) compensatiile restante pe care angajatorii au obligatia de a le plati, potrivit contractului colectiv de munca si/sau contractului individual de munca, in cazul accidentelor de munca sau al bolilor profesionale
e) indemnizatiile restante, pe care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a le plati pe durata intreruperii temporare a activitatii.

Suma totala a creantelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depasi cuantumul a 3 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

Stabilirea cuantumului creantelor salariale cuvenite salariatilor si efectuarea platii acestora se realizeaza de agentiile teritoriale, la cererea scrisa a administratorului sau lichidatorului angajatorului in stare de insolventa sau la cererea salariatilor angajatorului in stare de insolventa sau a organizatiilor legal constituite ce reprezinta interesele acestora.

Legea va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007, urmand sa beneficieze de prevederile acesteia numai salariatii angajatorilor pentru care starea de insolventa va interveni dupa data de 1 ianuarie 2007.


vezi lista de articole »