Eliberarea cazierului fiscal pentru persoanele juridice

[03.03.2006 - Fiscalitate, Societati comerciale]


Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal pentru contribuabilii persoane juridice se depune de catre reprezentantul legal al acesteia sau prin reprezentant, pe baza de mandat, stabileste o hotarâre de Guvern.

Modificarea legislativa are drept scop facilitarea procedurii de solicitare a certificatului de cazier fiscal pentru persoanele juridice.

Actul normativ modifica HG nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal.

Potrivit legislatiei în vigoare, pentru contribuabilii persoane juridice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de catre reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant, pe baza de procura autentica sau de împuternicire avocatiala.

Hotarârea de Guvern actualizeaza lista faptelor care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, întrucât majoritatea actelor normative care reglementau aceste fapte au fost abrogate si înlocuite cu acte normative noi.

Actul normativ adoptat de Guvern îmbunatateste procedura de gestionare a cazierului fiscal.

În acest scop, principala modificare vizeaza acordarea competentei compartimentelor juridice din cadrul directiilor judetene ale finantelor publice, a municipiului Bucuresti si a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, de a întocmi Fisele de înscriere a faptelor în cazierul fiscal pentru faptele ramase definitive care constituie infractiuni.


vezi lista de articole »