Reglementarea institutiilor financiare nebancare

[03.02.2006 - Societati comerciale]


Guvernul a aprobat in sedinta de ieri Ordonanta privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, care cuprinde masurile pentru reglementarea sectorului de activitate al institutiilor financiare nebancare si conditiile de acces al acestor institutii la activitatea de creditare.

In paralel cu aparitia unei retele de institutii de credit puternice, care a determinat o crestere corespunzatoare a creditului bancar, o dezvoltare semnificativa a cunoscut si creditul nebancar, practicat de institutii specifice, cum sunt cele de leasing, fonduri de garantare, societati de credit ipotecar, societati comerciale care practica vânzarea bunurilor de consum cu plata in rate, case de amanet, case de ajutor reciproc etc.

Masurile incluse in Ordonanta adoptata de Executiv au in vedere stabilirea unor conditii minime, uniforme si nediscriminatorii de participare la piata, asigurarea si mentinerea stabilitatii sistemului financiar nebancar, precum si protectia populatiei.

Ordonanta prevede ca Banca Nationala a României este singura autoritate in masura sa decida daca activitatea desfasurata de o entitate este de natura activitatii de creditare si intra sub incidenta acestui act normativ. Acesta defineste institutia financiara nebancara ca fiind persoana juridica constituita cu scopul de a desfasura, cu titlul profesional, activitati de creditare si ale caror surse de finantare provin din resurse proprii sau imprumutate de la institutii de credit, de la alte institutii financiare sau, dupa caz, din alte surse prevazute in legi speciale.

Institutiile financiare nebancare au obligatia de a se constitui ca societati comerciale pe actiuni. Denumirea unei entitati care poate desfasura activitate de creditare va include sintagma "instititie financiara nebancara" sau abrevierea "IFN".

Institutiile financiare nebancare pot desfasura urmatoarele activitati de creditare:
- acordare de credite, incluzând fara a se limita la la, urmatoarele: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;
- leasing financiar;
- emitere de garantii si asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului;
- acordarea de credite cu primire de bunuri spre pastrare, respectiv amanetare prin case de amanet;
- acordare de credite catre membri unor asociatii fara scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtamânt al salariatilor/pensionarilor, in vederea sprijinirii prin imprumuturi financiare a membrilor lor, respectiv case de ajutor reciproc;
- alte forme de finantare de natura creditului.

IFN pot emite si administra carduri de credit si pot desfasura activitati legate de procesarea tranzactiilor cu acestea, pot acorda servicii conexe de consultanta, pot efectua operatiuni in mandat in relatia cu alte institutii financiare nebancare si/sau institutii de credit legate de activitatea de creditare legate de acestea.

In ceea ce priveste bunurile mobile si imobile, institutiile financiare bancare pot desfasura urmatoarele activitati: operatiuni necesare desfasurarii activitatii, inchiriere de bunuri mobile si imobile catre terte parti, inclusiv leasing operational, cu conditia ca valoarea bunurilor sa nu depaseasca un anumit prag, care va fi stabilit ulterior de BNR, operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobândite ca urmare a executarii silite a creantelor institutiilor financiare nebancare sau renuntarii voluntare de catre utilizator la bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar.

Prevederile Ordonantei includ urmatoarele interdictii in privinta activitatii IFN:
- atragerea de la public de depozite ori de alte fonduri rambursabile;
- emiterea de obligatiuni, cu exceptia ofertei publice adresate investitorilor calificati, in intelesul legii privind piata de capital;
- includerea in obiectul principal de activitate a oricarei alte activitati decât cele enumerate anterior.

Conform actului normativ adoptat de Executiv, capitalul social minim al societatilor financiare nebancare nu va putea fi mai mic decât echivalentul in moneda nationala al sumei de 200.000 euro. BNR va putea stabili nivele diferentiate de capital social minim in functie de tipul de activitate al institutiei financiare nebancare. Actiunile emise de IFN nu pot fi decât actiuni nominative. Acestea isi vor putea majora capitalul social prin aporturi banesti, prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net, a dividendelor din profitul net cuvenit actionarilor dupa plata impozitului pe dividende.

Institutiile financiare nebancare vor emite, cu respectarea reglementarilor BNR, norme interne pentru realizarea obiectului de activitate in conformitate cu regulile unei practici prudente si sanatoase.

De asemenea, infiintarea IFN se notifica BNR in termen de 30 de zile de la data inmatricularii in registrul comertului, iar acestea isi vor putea desfasura activitatile specifice numai dupa primirea de la BNR a documentului care atesta inscrierea in Registrul general. Unele IFN vor fi inscrise de BNR si intr-un Registru special pe baza urmatoarelor criterii: cifra de afaceri, volumul creditelor, gradul de indatorare, totalul activelor, capitaluri proprii.

in urma notificarii efectuate de casele de ajutor reciproc si casele de amanet la BNR, acestea vor fi luate in evidenta si inscrise in Registrul de evidenta tinut la BNR.

Pentru realizarea unei stabilitati financiare, BNR va realiza monitorizarea institutiilor financiare bancare inscrise in registrul general si supravegherea prudentiala a acelora inscrise in registrul special. IFN sunt obligate sa transmita BNR orice informatie solicitata de aceasta.

BNR va putea lua masuri de sanctionare a institutiilor financiare nebancare in cazul in care se constata urmatoarele situatii:

- incalcarea prevederilor Ordonantei sau a reglementarilor emise de BNR, inclusiv in domeniul prudential, ori a reglementarilor proprii ale IFN;
- efectuarea de operatiuni fictive si fara acoperire reala;
- neraportarea, raportarea cu intârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de stabilitate financiara, indicatorii de prudenta ori alti indicatori din reglementarile BNR;
- nerespectarea masurilor stabilite de BNR;
- administrarea necorespunzatoare a patrimoniului.

in cazul inregistrarii uneia dintre situatiile enumerate anterior, sanctiunile aplicate de BNR pot merge de la avertisment scris, amenda aplicabila institutiei financiare nebancare (cuprinsa intre 0,1% si 0,5% din capitalul social), amenda aplicabila administratorilor, conducatorilor (intre 1 si 6 salarii medii nete/ INF), suspendarea desfasurarii activitatii de creditare pâna la interzicerea desfasurarii activitatii de creditare si radierea din registrele in care este inscrisa institutia financiara nebancara.

[Sursa: Guvernul României]


vezi lista de articole »