Modificare a reglementarii IMM-urilor

[03.02.2006 - Societati comerciale, fiscalitate]


Cifra de afaceri anuala neta a unei intreprinderi nu trebuie sa depaseasca 50 milioane de euro sau valoarea activele detinute de aceasta trebuie sa fie mai mica de 43 milioane de euro, pentru a se incadra in categoria IMM-urilor, potrivit unei Ordonante adoptate de Guvern in sedinta din 26 ianuarie.

Actul normativ preia in legislatia nationala Recomandarile Comisiei Europene 2003/361/EC privind definirea intreprinderilor micro, mici si mijlocii.

Guvernul a modificat in acest sens Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

Noile reglementari introduc si definesc, in functie de relatia lor cu alte intreprinderi, raportata la capitalul sau drepturile de vot detinute, ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, notiunile de intreprindere autonoma, intreprindere partenera si intreprindere legata.

Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii stabileste ca atestarea incadrarii in criteriile de calificare se face prin declaratia pe propria raspundere a reprezentantilor legali ai intreprinderii pentru criteriile privind numarul mediu anual de salariati si administratia financiara pentru criteriul cifrei de afaceri anuale.

in scopul crearii unor facilitati administrative pentru intreprinderile care trebuie sa-si demonstreze statutul de IMM, actul normativ adoptat de Guvern introduce un sistem de raportare armonizat cu privire la incadrarea pe categorii a IMM, prin utilizarea declaratiilor pe propria raspundere ale reprezentantilor legali ai intreprinderii in cele trei ipostaze ale sale - legata, partenera si autonoma - si pentru criteriul referitor la ponderea detinuta in cifra de afaceri anuala si activele totale.

in acest sens, actul normativ introduce modelul de declaratie pe propria raspundere cu privire la calificarea unei intreprinderi ca IMM, declaratie ce urmeaza sa fie completata de reprezentantul intreprinderii interesate. Aceasta declaratie este conforma cu modelul de declaratie prevazut de Comunicarea Comisiei Europene 2003/C118/CE privind modelul de declaratie a informatiilor referitoare la incadrarea unei intreprinderi in categoria de intreprinderi mici si mijlocii.

Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM va cuprinde date de identificare a intreprinderii, numele si functia semnatarului declaratiei, tipul de intreprindere, numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta, activele totale.

[Sursa: Guvernul Romaniei]


vezi lista de articole »