Transmiterea folosintei drepturilor de autor

[16.01.2006 - Fiscalitate, proprietate intelectuala]


Transferul si/sau trimiterea folosintei drepturilor de autor si a altor drepturi similare este considerata prestare de servicii potrivit Codului Fiscal, operatiune pentru care se aplica taxa pe valoare adaugata (TVA) in cota standard de 19%.

Prevederile Codului Fiscal, in materie de TVA, sunt in concordanta cu directivele europene si nu au fost modificare in cursul anului 2005, aceste operatiuni fiind supuse TVA de la introducerea taxei pe valoare adaugata in Romania in 1993.

Sunt exceptate de la plata TVA pentru transmiterea drepturilor de autor persoanele impozabile care nu sunt inregistrate ca platitori de TVA ca urmare a faptului ca nu au depasit cifra de afaceri de 200.000 RON anual din operatiuni supuse TVA, aplicand regimul special de scutire prevazut de lege.

Din punct de vedere al contributiei la asigurarile sociale de sanatate: Potrivit art. 51 alin.2. lit.b din Ordonanta de urgenta nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5% care se aplica asupra veniturilor din activitati desfasurate de persoane care exercita profesii libere sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente, dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara, daca este singurilor venit asupra caruia se calculeaza contributia.

Potrivit articolului 7 alin.3 din Normele metodologice de aplicare a ordonantei, aprobate prin Ordinul C.N.A.S. nr. 221/2005, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, contributia de 6,5% se calculeaza la aceste venituri si se plateste de catre persoana care le realizeaza, deci la suma bruta.

Din punct de vedere al impozitului pe venit: Veniturile realizate de persoanele fizice din drepturi de autor se impun in cursul anului cu o cota de 10% aplicata asupra venitului brut, impozitul astfel calculat reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual datorat.

Calculul, retinerea si virarea acestui impozit se face de catre platitorul de venit iar termenul de virare la bugetul de stat este de pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.

Persoana fizica are obligatia sa depuna o declaratie speciala de venit pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a obtinut venitul, in care inscrie venitul net din drepturi de autor determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente venitului. In acest caz, cheltuielile se determina forfetar reprezentand 40% sau 50% din venitul brut, in functie de natura dreptului de autor, 50% fiind cota in cazul veniturilor incasate pentru lucrarile de arta monumentala. Suplimentar se scad si cheltuielile reprezentand contributiile sociale obligatorii platite.

Asupra venitului net se aplica cota de impozit de 16%, obtinandu-se astfel impozitul datorat de persoana fizica din care se scad platile anticipate platite in cursul anului. Se obtine astfel o diferenta de impozit de plata sau de restituit pe baza deciziei de impunere de catre organul fiscal competent.

[Sursa: Ministerul Finantelor Publice]


vezi lista de articole »