Normele de aplicare a legislatiei privind contractele de parteneriat public-privat

[16.01.2006 - Parteneriat public-privat]


Guvernul Romaniei a adoptat normele metodologice de aplicare a legislatiei privind contractele de parteneriat public-privat, act normativ care armonizeaza legislatia nationala la cea europeana.

Pentru elaborarea actului normativ, Ministerul Finantelor s-a consultat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Integrarii Europene si Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodarire Comunala. Înainte de adoptare, proiectul a fost trimis spre analiza Comisiei Europene, conform angajamentelor asumate de România în negocierile de aderare. Autoritatile române au avut consultari pe marginea proiectului cu servicii specializate ale Comisiei Europene, forma agreata fiind adoptata de Executiv.

Hotarârea reglementeaza procedura de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat, etapele de selectionare a investitorilor, modul de întocmire si prezentare a scrisorii de intentie si a documentului atasat, elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectele de parteneriat public-privat. Potrivit actului normativ, studiul de fezabilitate va cuprinde justificarea tehnica si economica a proiectului public-privat, precum si caracteristicile principale si indicatorii tehnic-economici ai acestuia.

Rezultatele studiului de fezabilitate trebuie sa ofere informatii care sa justifice ca: proiectul poate fi realizat, au fost luate în considerare toate alternativele de realizare a proiectului, în cazul în care va fi realizat, proiectul raspunde cerintelor si politicilor autoritatii publice. Pentru evaluarea scrisorilor de intentie si a documentelor atasate acestora, autoritatea publica numeste o comisie de evaluare compusa din specialisti din afara autoritatii initiatoare.

În timpul negocierilor, comisia de negociere trebuie sa atinga si sa clarifice mai multe aspecte referitoare la identificarea responsabilitatilor autoritatii publice si ale investitorilor, stabilirea clara a standardelor de performanta, a facilitatilor si echipamentelor, precum si a serviciilor ce urmeaza sa fie furnizate si a cerintelor de predare la sfârsitul perioadei de contract, asigurarea controlului costurilor, calitatii, serviciilor, sigurantei, relatiilor cu comunitatile locale, precum si controlul cerintelor de operare si întretinere.

Dupa finalizarea negocierii, dar nu mai târziu de 48 de ore de la încheierea contractului de parteneriat public-privat, autoritatea publica va publica un anunt de atribuire a contractului în Monitorul Oficial si în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

[Sursa: Guvernul Romaniei]


vezi lista de articole »